Bilgi Toplum Hizmetleri

Bilgi Toplum Hizmetleri

Şirketlerin internet sitelerinde sürekli bulunması gereken bilgiler dahilinde aŞağidaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmuŞtur:
a) LCO Kiymetli Madenler Ticareti A.Ş:
MERSiS (Merkezi Sicil Kayit Sistemi) Numarasi: 8651-8741-8579-6140
b) Ticaret sicil no: 559398
c) Şirket Merkezi: YalıköŞkü Caddesi No: 64 Kat:3 /A Sirkeci - istanbul
d) Ödenmiş Sermaye: 5,000,000 TL.
e) Yönetim Kurulu: Cumhur Kiliçaslan Timuçin (BaŞkan), Ali Levent Tektunali (BaŞkan Yardimcisi) Gülriz Özlem Erker (Üye)
f) Şirket Denetçisi: Güney Bağimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüŞavirlik A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 20 Kat : 9-10 34381 ŞiŞli / istanbul